Tietosuojaseloste
Henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24§
(seloste päivitetty 3.5.2018)

TREenit! Ry:n jäsenrekisteri

1. Rekisterinpitäjä
TREenit! Ry
treenitry@gmail.com
puh. +35844 564 4773
y-tunnus: 2812531-5

2. Rekisteriasioista vastaava taho
TREenit! Ry:n puheenjohtaja Nelli Ojapalo
treenitry@gmail.com

3. Rekisterin nimi
TREenit! Ry:n jäsenrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Jäsenrekisterin tietoja käytetään tilastointiin.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää jäsenen yhteystiedot.

6. Tietojen luovutus
Tietoja ei luovuteta TREenit! ry:n hallituksen ulkopuolelle.

7. Henkilötietojen säilytysaika
Tietoja säilytetään jäsenen jäsenyyden ajan.

8. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteystiedot saadaan jäseneksi liittymisen yhteydessä.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Jäsenrekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

11. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

13. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

14. Tietosuojaselosteen muuttaminen
TREenit! Ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TREenit! Ry suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

TREenit! Ry:n uutiskirjeentilaajarekisteri

1. Rekisterinpitäjä
TREenit! Ry
treenitry@gmail.com
puh. +35844 564 4773
y-tunnus: 2812531-5

2. Rekisteriasioista vastaava taho
TREenit! Ry:n puheenjohtaja Nelli Ojapalo
treenitry@gmail.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään TREenit! Ry:n uutiskirjeiden lähettämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää jäsenen yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteystiedot saadaan jäsenen tekemän uutiskirjeen tilauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
Uutiskirjeentilaajarekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
TREenit! Ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TREenit! Ry suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

TREenit! Ry:n muun markkinoinnin rekisteri

1. Rekisterinpitäjä
TREenit! Ry
treenitry@gmail.com
puh. +35844 564 4773
y-tunnus: 2812531-5

2. Rekisteriasioista vastaava taho
TREenit! Ry:n puheenjohtaja Nelli Ojapalo
treenitry@gmail.com

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterin tietoja käytetään TREenit! Ry:n toiminnasta tiedottamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää kävijän yhteystiedot, liittymisvuosi sekä jäsenmaksutiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin yhteystiedot saadaan jäsenen tekemän muun markkinoinnin tilauksen yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Muun markkinoinnin rekisteristä ei luovuteta tai siirretä tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Jäsentietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ja jäsentietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritellyt rekisterinpitäjän omat työntekijät ja rekisterinpitäjän toimeksiannosta ja lukuun toimivien yrityksien työntekijät. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan henkilön työtehtävien hoidossa tarpeellisiin tietoihin. Vaitiolovelvollisuus sitoo jäsenrekisteritietoja käsitteleviä työntekijöitä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten jäsenen omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

10. Tiedon korjaaminen
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä. Rekisteröidyn tulee ottaa kirjallisesti yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan tahoon tiedon korjaamiseksi (ks. kohta 2).

11. Rekisteröidyn kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia henkilötietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle taholle (ks. kohta 2).

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
TREenit! Ry kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. TREenit! Ry suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.